AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

    

Lær at fungere som konfliktmægler

På arbejdspladsen bliver kun 60 % af uoverensstemmelserne kendt og løst af ledelsen.
De resterende 40 % giver sygedage og nedsat produktivitet. Omkostningerne for din uddannelse i konfliktløsning tjenes mange gange hjem af den virksomhed, du arbejder på.
 

Formål:

Kursets formål er at uddanne kursisterne så grundigt, at de kan fungere som konfliktmæglere, hvis de i øvrigt er egnede.
 

Næste mediationskursus:

Vi har ingen datoer PT for næste kursus

(4 dage - 2 x 2 dage) - I alt fire dage på Nørre Allé 7, København - Se programmet nedenfor.


Tilmeld dig vores mailingliste her på siden for at blive mindet om kurset.

Har du spørgsmål, kan du ringe til mig på 74423605 eller sende en mail til hans.boserup@gmail.com


Sådan foregår undervisningen
:

Uanset om du ønsker grund- eller videregående uddannelse har du tre muligheder:

 • Du kan få klasseundervisning i hvilken som helst by, som vi kan blive enige om.
  Du kan melde dig til klasseundervisningen i Købehanvn jf. ovenfor. 
 • Du kan blive undervist på din virksomhed. 
 • Eller du kan blive undervist på Internettet enten privat eller sammen med op til fem andre. 


Målgruppe:

Kurset henvender sig til medarbejdere, mellemledere, ledere, personalechefer, sagsbehandlere, advokater, dommere, revisorer, psykologer, læger, lærere, socialrådgivere og andre, der kan have nytte af at lære sig redskaber til konfliktløsning.
 

Forudsætninger:

Akademisk uddannelse er ikke nødvendig
Praktisk konflikterfaring er en fordel
 

Kursets indhold:

Kurset tager udgangspunkt i praktiske øvelser. Øvelserne er bygget på løsning af uoverensstemmelser fra det virkelige liv, som underviseren har konfliktmæglet. Kursisterne opøves i at være mediatorer i disse konflikter fra virkeligheden. Teorien bygges på i forbindelse med de praktiske øvelser. På den måde kan megen teori huskes.
Se den detaljerede oversigt nedenfor.
 

Fagligt grundlag:

Jeg har praktiseret konfliktløsningsmetoden til Danmark i 1992. Som retsmægler ved Vestre Landsret har jeg med parterne opnået, at parterne indgik aftale og løste deres uoverensstemmelser i 95 % af sagerne.
 

Bredde:

På kurset lærer man seks forskellige måder at forlige uoverensstemmelser på, hvoraf andre kursusudbydere kun kender en eller to.

 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i følelsesmæssige (psykologiske) oplevelser og virkninger af uoverensstemmelse. Det den almindelige uddannelse.
   
 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i logisk tænkning om uoverensstemmelsen og med henblik på at finde logiske løsninger. Den stilart underviser i Europa kun jeg i. Særligt egnet til parter med svag empati.
   
 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i at parternes kommunikation optimeres, så hver part får løftet uoverensstemmelsens lave empowerment og gensidige indsigt. Når det er sket, løser parterne problemerne uden bistand. Særlig egnet til parter, hvis kommunikation er brudt ned.
   
 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i, at skader og sygdomme af mobning og andre traumer heles og løses med udgangspunkt i, at møde hinanden på det menneskelige plan. Særligt egnet til erstatnings- og straffesager.
   
 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i, at parterne flyttes fra den plads i deres konflikthistorie, hvorfra livet ser skidt ud, til en plads i en historie om samarbejde, gensidig respekt og anerkendelse, hvorfra fremtiden ser optimistisk ud. Særligt egnet til værdikonflikter.
   
 • Du kan lære at løse uoverensstemmelser med udgangspunkt i, hvilken risiko der er for, at en overordnet eller andre (dommer, myndighed) træffer en anden afgørelse, end den parterne kan forhandle sig frem til.

 

Pris:

Kurset har normalt kostet 12.500,- kr. incl. moms (10.000 før moms); men jeg har besluttet mig til at give flere mulighed for at komme på kurset, så jeg har nu sat prisen til kun 7.874 kr. incl. moms (6.299,20 før moms)
 

Det er en rabat på 4.626,- kr.!

Beløbet dækker undervisning, materialer (manual, fotokopier og kursusbevis), samt forplejning i kursustiden (formiddags- og eftermiddags kaffe /te/ frugt samt frokost med drikkevarer).
 

Deltagerantal:

Max. 20 deltagere
 


Mediationskurset i detaljer
 

Dag 1

Oprindelig og aftalefokuseret konfliktløsning/mediation
Fase 1 - Redegørelsesfasen
Fase 2 - Afgrænsning af problemer eller af opgaverne
Fase 3 - Opstilling af løsningsforslag
Fase 4 - Forhandlingsfasen
Fase 5 - Aftalefasen

 •  Praktiske øvelser, hvor kursisterne øver sig i at forestå oprindelig og aftalefokuseret konfliktløsning/mediation.
   

Dag 2

Transformativ mediation
Hvordan optimerer man parternes dialog, således at de oplever sig som mere kompetente (empowerment), får erkendelse af, hvad uoverensstemmelserne drejer sig om, og får indsigt i den andens vinkel på uoverensstemmelsen (recognition)?

Hvad er sammenhængen mellem empowerment og asertion, og hvad er sammenhængen mellem empati og recognition?

 •  Praktiske øvelser, hvor kursisterne øver sig i at forestå oprindelig og transformativ mediation.
   

Dag 3

Kognitiv, systemisk mediation
Hvad er de særlige anvendelsesmuligheder for den kognitive mediation, hvor parterne ikke har så nemt ved empati?

Hvad er det særlige udbytte af cirkulære spørgsmål, det særlige neutralitetsbegreb (mediator er en del af processen og ikke en uafhængig tilskuer udefra), hvordan hænger hypotesedannelse sammen med strategi?

 Praktiske øvelser, hvor kursisterne øver sig i at forestå oprindelig og kognitiv, systemisk mediation.
 

Dag 4

Narrativ og humanistisk mediation
Sammenhængen mellem narrativ og kognitiv, systemisk mediation.
Eksternaliserende og dekonstruerende spørgsmål.
Hvordan kan en part flyttes over i en anden "historie", hvor verden ser mere konstruktiv ud?
Den narrative mediations særlige neutralitetsforståelse.

Hvordan etableres i humanistisk mediation forbindelse mellem parterne på det menneskelige plan?
Hvordan kan man hjælpe sig selv ved at hjælpe den anden?
Hvilke situationer egner humanistisk mediation sig særligt til?

 •  Praktiske øvelser, hvor kursisterne øver sig i at forestå oprindelig, narrativ og humanistisk mediation.

Særlige emner under kurset:

 • Hvordan optimerer man samtalen, så der sker løft af assertion, empati, styrkesider og indsigt?
 • Hvilke vendinger i den andens sprog skal man særligt lægge mærke til?
 • Hvad vil det sige, at mødes om uoverensstemmelsen, mobningen, skaden, sygdommen på det menneskelige plan?
 • Hvorfor er spørgsmål er aldrig uskyldige?
 • Hvorfor kan man ikke presse den anden til at tænke på en særlig måde?
 • Hvordan ser konfliktløsning ud, når der tages udgangspunkt i logisk tænkning?
 • Hvordan ser konfliktløsning ud, når der tages udgangspunkt i at flytte parterne fra en plads i konflikthistorien med problemer til en plads i fremtiden med muligheder?
 • Fra hvilken plads fortælles historien? 
 • Hvordan ser konfliktløsning ud, der tager udgangspunkt i risikoen for at andre træffer afgørelser, hvis parterne ikke bliver enige?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at andre har anbragt en i et konfliktfelt?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at den anden opfører sig neurotisk?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at den anden ikke går op i andre end sine egne behov?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at parterne er opdraget i hver sin kultur?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at en af parterne har udtrykt meget stærke følelser?
 • Hvordan løser man uoverensstemmelser, der udspringer af, at den anden har overskredet dine grænser (sexchikane)?


Oplys venligst om du foretrækker

Grunduddannelse eller Videregående uddannelse

 

Oplys venligst om du foretrækker

1) undervisning i cyberspace,
2) klasse undervisning i en by eller på en virksomhed, som vi bliver enige om, eller
3) klasse undervisning i København

Detaljerne om klasse undervisningen finder du ovenfor. Forskellen mellem grunduddannelse og videregående uddannelse er det niveau og den mængde teori som kursus retter sig mod. I begge tilfælde udstedes detaljeret uddannelsesbevis.

Hvis du foretrækker uddannelse i cyberspace, er alt hvad du behøver en computer, hovedtelefoner med mikrofon og et webkamera til visse øvelser. Alt materiale som PowerPoints, videoklip, demonstrationer, rollespil og illustrationer kommer frem på din skærm. Jeg udstyrer dig med et stykke software, så vi begge alene eller sammen med andre kan arbejde med det viste materiale.

Det svarer helt til at blive undervist på en videokonference, og kommunikationen mellem lærere og kursist er ligeså interaktiv, som den ville være i et normalt kursuslokale. De emner, som undervisningen omfatter, er de samme som nedenfor anført. Kursister i cyberspace får også mulighed for at møde hinanden fysisk.

Se mere om indholdet her

Se også 20 forelæsninger og Rollespil

 


SKYPE
Hveranden uge mødes vi på Skype fra 16 - 18. Jeg underviser, vi diskuterer og vi spiller rollespil.
Hvis du er med på Skype, har du gratis adgang til næste fire dages kursus. Hvis du er tilmeldt fire dages kursus, kan du gratis deltage i møderne på Skype hveranden uge.  Huske at sende Skype navn til

hans.boserup@mail.com.

På alle kurserne får du din USB disk fyldt med materiale, der gør din hverdag som mediator meget nemmere.


Videregående uddannelse i Konfliktløsning - Undervisningsforløb efter aftale

eller

Fjernundervisning efter aftale.

Alle uddannelser kvalificerer som uddannet mediator/retmægler/konfliktrådmægler. Advokater opfylder 40 timer af deres efteruddannelsesforpligtelse på 54 timer ved gennemførelse af kurset.

Har du spørgsmål, kan du ringe til mig på 74423605 eller sende en mail til hans.boserup@gmail.com

 

Mediator.dk © 2015 Alle rettigheder forbeholdt
 
 

 

    
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.  Læs mere om websitets cookies.