AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

    


      

Forelæsningsrækken er nu afsluttet og gentages efter behov.

Tilbud om at deltage i forelæsninger i mediation/retsmægling over Skype, der kan downloades på Skype.com/Danmark.

Jeg har i længere tid for en indbudt kreds holdt forelæsninger over udvalgte emner i de sekshovedtyper af mediation. Forsøget er faldet ud til deltagernes tilfredshed.

Se mere om de 6 mediationsformer på Fra bogens hjemmeside og på Advanced techniques

Viser der sig tilstrækkelig interesse, vil jeg skifte fra Skype til Netviewer - Netviewer.se , - der teknisk set, er et endnu bedre medium, men som naturligt nok også koster penge.

Deltagerne betaler ikke noget til Skype og senere ikke noget til Netviewer.

Man kan  tilmelde sig forelæsningsrækken over de 6 stilarter imediation mod betaling af kr. 500, der giver adgang til heleforelæsningsrækken på 20 forelæsninger hver mandag fra kl. 17.00 tilkl. 17.45. Tilmelding på hans.boserup@gmail.com.

Studenter deltager ind til videre gratis.

Jeg har medieret mere end 500 sager, siden jeg indførte mediation/retsmæglingtil Danmark i 1992. For at danne mig et indtryk af mediation iforskellige konfliktarenaer, lærte jeg mig at mediere:

  • selskabskonflikter og familiekonflikter, der i kernen har mange lighedspunkter,
  • misligholdelsessager, erstatningssager, straffesager, mobningssager og skolemediation, der har mange lighedspunkter
  • arbejdsmiljøsager, arbejdsklimasager, ansættelsessager og kontraktsager.

Veden analyse af mere end 100 mediationer viste det sig, atmediatorer/retsmæglere medierer/mægler meget forskelligt. De mangemediationer kunne hovedinddeles i 6 grupper:

  • den oprindelige
  • den aftalefokuserede
  • den kognitivt systemiske
  • den transformative
  • den narrative og
  • den humanistiske stilart.

Hvilken mediationsmetode, der anvendtes i sagerne, afhang ikke så meget af konfliktensart, som af mediators præferencer med hensyn til værdibegreber og kommunikationsform. Mine undersøgelser viste, at hvis man kendteforskellene på de enkelte mediationstyper og beherskede hver af dem,kunne man opnå flere aftaler, hvis man valgte mediationsform efterparternes præferencer med hensyn til værdier og navnlig kommunikation. Endnu flere aftaler kunne indgås, hvis man skiftede mellem forskellige mediationsmetoder undervejs i processen, fordi det viste sig, atnavnlig parternes kommunikationsform og indstilling til konfliktenskernepunkter ændredes undervejs i processen.

Behersker man de 6stilarter, er det ikke for ambitiøst at håbe på at man kan hjælpe partene til en aftale i ca. 90% af sagerne, man får til mediation.

Jeg har også over Skype arrangeret rollespil i mediation. Forsøget er faldet ud til deltagernes tilfredshed.

Derfor kan nu også en bredere kreds tilmelde sig deltagelse i rollespil.

Rollespil er en god træning til at vedligeholde og udbygge færdighederne imediation, men mange mediatorer har ikke muligheden for at deltage i rollespil under vejledning af en rutineret mediator.

Rollespillet varer fra 1½ - 2 timer og har tre deltagere.

Som starttilbud betaler konfliktens to parter 300 kr. hver for at deltage, medens mediatoren betaler 500 kr. for at deltage.

Man kan tilmelde sig som ”hold” på tre, eller man kan tilmelde sig individuelt.

Deltagerne kan selv bestemme, hvilken slags konflikt de ønsker at rollespille. Når jeg kender typen af konflikt, som deltagerne vil prøve, sender jeg tilde to konfliktparter en generel og en speciel instruks over en autentisk konflikt, som jeg har medieret.

Den deltager, der fungerer som mediator, får kun at vide, hvilken type konflikt, der er tale om.

Når deltagerne har prøvet nogle gange, vil de føle sig kvalificerede, -ikke alene til at foretage face-to-face mediation, - men også til at tilbyde mediation over distance. Det kan være i formen af telefonmødeeller i form af videokonference. Jeg har i flere år foretaget den formfor mediation, og deltagerne har været tilfredse med at spare rejsen og fundet processen værd at bruge, selvom face-to-face mediation naturligvis er at foretrække. Mediation over distance er særligt attraktiv for parter, der bor i forskellige lande.

Den deltager, der fungerer som mediator, vælger om han/hun vil bruge den oprindeligeform, den aftale fokuserede form, den transformative form, den kognitivtsystemiske form, den narrative form eller den humanistiske form. Se enpræsentation af forskellene på denne hjemmeside under Ny bog> Frabogens hjemmeside eller Fra bogens hjemmeside. Se også Advanced techniques

Den mediator, der behersker alle de seks hovedformer vil opnå en meget høj forligsprocent.

For at undgå ”støj” tilrådes det deltagerne at bruge headset under deltagelsen.

Tilmelding sker på hans.boserup@gmail.com

Jeg tager nu igen imod klienter til mediation.
Som retsmægler har jeg opnået aftale mellem parterne i 96% af konflikterne uden at lægge pres på parterne.
Procentberegningen er foretaget ved at sammenholde antallet af sager, som jeg har haft til retsmægling, med det antal sager, som jeg har kunnet rapportere til retten, var løst og retssagen bortfaldet.
Retsmæglere i Danmark, Norge og andre lande er uddannet i empatisk proces, men det er ikke den, som de praktiserer. De føler sig neutrale, men er det ikke. De beslutter sig tidligt for et bestemt udfald, som de styrer parterne hen i mod.
Min forskning har vist, at det sker åbent og skjult.
Gennem min dialog med parterne skønner jeg, hvorvidt empatisk proces og dialog kan føre frem.Det er langt fra tilfældet. Parter, der er i konflikt, er overrepræsenteret, når det gælder manglende evne til empatisk proces.
Det som jeg til forskel fra andre gør, er i de tilfælde at skifte til anden mediationsform
Fornavn
E-mail
Telefon
Bemærkninger
Indtast koden i feltet herunder: bqe
    
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.  Læs mere om websitets cookies.