AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

    

Konflikter kan opstå i alle situationer hvor mennesker er i kontakt med hinanden.

Det gælder både erhvervsmæssigt og privat. Mange konflikter går imidlertid i hårdknude og bliver tilsyneladende uløselige:

 • Parterne må skilles uden forsoning eller de vælger at lade en tredjepart – f.eks. domstolene eller en overordnet - afgøre konflikten
 • Gennemførelse af en retssag kan være en langvarig og belastende proces og selv "vinderen" er tit ikke rigtigt tilfreds
 • Der kan være aspekter af konflikten, som retten ikke har kunnet beskæftige sig med og relationen til modparten kan være blevet værre end man havde forestillet sig
 • Ved en retssag er udfaldet endvidere uvist og løsningen bliver dikteret parterne

Der findes en anden - og ofte langt bedre vej - ud af konflikter.

Denne vej kaldes mediation - eller på dansk: konfliktmægling.

Vi vil med denne hjemmeside og vores gratis e-mail kursus hjælpe dig til at blive en bedre konfliktmægler.

Vi ønsker at klæde dig på til at kunne gøre en forskel, uanset om du skal hjælpe dig selv eller du ønsker at mægle mellem andre parter. 
 

I 1992 importerede Hans Boserup, der står bag mediator.dk, mediation (konfliktmægling) til Danmark. Siden da har han praktiseret, forsket, skrevet bøger og artikler, undervist på universiteter i indland og udland. Han anses internationalt som den, der har det bredeste fundament og den bredeste erfaring i konfliktmægling / mediation.


Fordele ved at løse uoverensstemmelser ved konfliktmægling / mediation er mange:

Uløste konflikter er kilde til ubehag, stress og sygdom. Konflikter er ikke et spørgsmål om hvis men om når. Det gælder mere om at komme godt gennem konflikterne end at undgå dem.

Jeg indførte mediation til Danmark i 1992 og har siden brugt mediation til alle hovedtyper af konflikter. Løsningsprocenten har i gennemsnit ligget over 90%.

Konfliktløsning ved mediation kan bruges til alle slags konflikter.

Ikke kun til retssager:

Mobning på arbejdsplads og i skolen kan under særlige forudsætninger løses ved mediation.

Konflikter mellem ansatte løses bedst ved mediation.

Nabokonflikter og konflikter i boligområder løses bedst ved mediation.

Ved entreprise og byggeri bruges mediation både til forebyggelse gennem partnering og til løsning af konkrete konflikter. Ikke sjældent betyder partnering, at de altid forekommende konflikter løses af parterne selv helt uden brug af mediation, voldgift eller domstol. Partnering medfører overholdelse af kvalitet, tid og pris.

Konflikter i skoleverdenen involverer børn, lærere, ledelse og forældre på kryds og tværs. Mediation er ofte den eneste bæredygtige vej ud af konflikterne.

Stress i forbindelse med konflikt medfører dårligere livskvalitet og mere sygefravær. Den slags stress kommer ofte af uopfyldte behov og af bekymringer. Uopfyldte behov og bekymringer er sammen med mangelfuld kommunikation de væsentligste årsager til konflikt.

Vigtige elementer til løsning af konflikt er forbedring af kommunikationen, reduktion af usikkerhed og frygt samt forøget erkendelse og anerkendelse.

Mediation kan udføres på forskellige måder. Udgangspunkterne kan være så forskellige som: Følelsesmæssige oplevelser, tænkning og beslutning, risikoafvejning, og kommunikation. Forskellige udgangspunkter fører til forskelligt forløb og resultat.

Mediation af kriminelle sager medfører reduceret frygt, bedre genopretning, mere ansvar, mere indlevelse og færre nye forbrydelser.

Mediation Video
Se en video om mediation


De grundlæggende principper for mediation

 • Mediation er altid frivillig for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne.
 • Mediation foregår i fortrolighed.
  Dette gælder såvel for parterne som for mediator.
 • Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten.
 • Mediator kommer ikke med nogen juridisk bedømmelse af konflikten.
 • Mediator leder og styrer forhandlingerne.


Hvilke konflikter kan løses ved mediation?

Både konflikter, som kan indbringes for domstolene og konflikter, der normalt ikke når så langt, er egnede til mediation, f.eks.:

 • Forretningskonflikter som kontraktbrud og misligholdelse.
 • Konflikter i kompagniskaber (f.eks. lægepraksis, revisor- eller advokatfællesskab) om drift eller opløsning.
 • Konflikter på arbejdspladser mellem grupper/afdelinger eller enkeltpersoner.
 • Konflikter i forbindelse med arvesager, nabostridigheder o.l.
 • Konflikter i forbindelse med opløsning af ægteskab.
 • Konflikter i skoler og på uddannelsesinstitutioner

For enkelte konflikttyper gælder det, at det endelige resultat ikke kan nås ved selve forhandlingen. Man kan f.eks. ikke blive skilt ved mediation. Men man kan nå til enighed om, hvorvidt man vil skilles og om vilkårene. Herefter kan man blive skilt ved bevilling.

Hvor længe varer en mediation?

De fleste mediationsforhandlinger kan gennemføres på et enkelt eller et par møder. Møderne varer normalt fra et par timer til en hel dag. Mediation kan komme hurtigt i gang, og selv om der eventuelt skal flere møder til, kan mediation afsluttes inden for en tidshorisont på nogle uger eller højst et par måneder.

En løsning er god:

 • Når begge parter oplever sig som vindere.
 • Når begge parters interesser og behov er tilgodeset.
 • Når der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den.
 • Når parterne fremover kan have en god indbyrdes relation.

 

Konfliktløsning i Afghanistan


    
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.  Læs mere om websitets cookies.